dr Katarzyna M. Cwynar

dr Katarzyna M. Cwynar

o mnie

o mojej pracy

publikacje

zainteresowania

galeria

© Katarzyna M. Cwynar

strona główna

ostatnia aktualizacja: 15.07.2017

Pole tekstowe:

Urodziłam się w Łańcucie, a moją rodzinną miejscowością jest Markowa.
Do szkoły średniej – Liceum Ekonomiczne – uczęszczałam w Wysokiej k/ Łańcuta. W roku 1999 ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej. W 2000 roku podjęłam pracę w Instytucie Filozofii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (aktualnie Uniwersytet Rzeszowski). Od 2003 roku pracuję w Katedrze Politologii UR (od 23.02.2015 Instytut Nauk o Polityce). Pracę rozpoczęłam na stanowisku asystenta. W roku 2010 na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie uzyskałam stopień doktora nauk humanistycznych. Od tego też roku pracuję na stanowisku adiunkta.

Od 2000 roku jestem sekretarzem Redakcji Pisma Filozofów Krajów Słowiańskich „ΣΟΦΙΑoraz członkiem powołanego w 2011 roku Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich pełniąc funkcję sekretarza Zarządu Głównego.